image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
OZV 2-2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf  1.1.2022
OZV 1-2021 - o stanovení systému shromažďování.pdf  1.1.2022
OZV č. 1)2019 - MP ze psů.doc  1.1.2020
OZV č. 4/2011 - Požární řád obce  
OZV č. 3/2011 - O místním poplatku ze psů  
OZV č. 2/2011 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
OZV č. 1/2010 - O pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích  
OZV č. 3/2009 - O systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpad